Daily Archives: October 26, 2017


Spolupráca Finstat a Tenderio prináša na Slovensko nový produkt

SPOLUPRÁCA FINSTAT A TENDERIO PRINÁŠA NA SLOVENSKÝ TRH UNIKÁTNY PRODUKT Na stránke FinStat.sk pribudol nový kombinovaný produkt. V rámci neho dostanú zákazníci okrem služieb FinStat prístup k službám Tenderio z portfólia spoločnosti PEDAL Consulting, ktoré podnikateľom sprístupňujú svet medzinárodného verejného obstarávania. Webový portál FinStat.sk od roku 2013 poskytuje spracované finančné a právne dáta o slovenských […]


Tenderio proudly announces partnership with Finstat

COOPERAITON OF FINSTAT AND TENDERIO BRINGS A UNIQUE PRODUCT ON THE SLOVAK MARKET A new product appeared on the portal FinStat.sk. Besides the services of FinStat, the clients will get access to the services of Tenderio, a portal from the product portfolio of PEDAL Consulting, which open the world of international public procurement to […]